AX3 - Ömsen och Ålandsbanken

Vi satsar på ett Åland som tror på framtiden. Ett Åland med bra utbildning, starka företag och säkra arbetsplatser. Ett Åland som är starkt lokalt men som tänker globalt.
Vi bakom AX3 – Ålandsbanken och Ömsen Försäkringar ­– är helåländska och stabila företag som funnits länge. Vi har varit med och byggt dagens Åland och vi fortsätter att arbeta för att Åland ska vara ett samhälle med stark välfärd och nöjda invånare. Vi är också viktiga sponsorer för det lokala idrotts- och kulturlivet.
AX3 är ett säkert åländskt alternativ. Bra både för dig och Åland som helhet!