Blogginlägg

En svartvit bild med en gatuskylt med texten Wall st. I bakgrunden höghus.

Spara - Aktier

Vad är en aktie?

När du äger en aktie innebär det att du äger en del av ett företag; du är delägare.
En aktie delar ibland ut en dividend en eller flera gånger per år. Oftast baseras dividenden på hur mycket vinst bolaget har genererat under året. Generellt sett kan man säga att det är större och mogna bolag som delar ut dividend. Det beror på att de har en stabil verksamhet som rullar på i bra fart. Ett nyare bolag i tillväxtfasen behöver ofta vinsten de genererar för att utvecklas ännu mera, varför de ofta väljer att inte betala ut någon dividend under de första åren.

För att handla med aktier behöver man ett värdeandelskonto. På detta konto förvarar du dina aktier.
Förr i världen var aktier fysiska; du fick ett papper som intygade att du äger aktien, ett s.k. aktiebrev. Idag har de flesta bolag övergått till elektroniska aktiebrev.

Om du vill börja handla med aktier ska du tänka på att sprida dina risker. Välj aktier som har olika branscher, marknader, storlek till exempel. Ett tips är att själv fundera på vilka produkter/tjänster du tycker om att använda. Ta sedan reda på vilket bolag som står bakom produkten/tjänsten och undersök om det finns en möjlighet att köpa aktien om du tror på den.

Julina
Private Banker på Ålandsbanken

 

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid innebär en ekonomisk risk och att de placeringar som du gör sker på egen risk. En investering i värdepapper både kan stiga och sjunka i värde samt att du till och med kan förlora hela det insatta kapitalet.