Blogginlägg

spara fonder

Spara - fonder

Vad är en fond?

En fond kan liknas vid en korg där det finns en fondförvaltare som bestämmer vad som skall läggas i korgen och vad som skall tas bort. Som kund kan du köpa en del av denna korg; en eller flera fondandelar. En fond är särskilt smidig om du själv inte vill eller har tid att fundera på vilka värdepapper du skall köpa eller sälja, i en fond sköter fondförvaltarna det mot en avgift. Smidigt!

Det finns många olika typer av fonder. Vissa placerar pengarna i räntor och andra i till exempel aktier. Vissa fonder placerar pengarna i Norden och andra i till exempel Asien.

Diversifiera är ett otroligt viktigt ord när det kommer till sparande. När du diversifierar sprider du dina risker och har inte alla ägg i samma korg. Till exempel kan man diversifiera utifrån följande koncept:

Geografiskt: sprida dina tillgångar över världen. Kanske en Nordenfond och en Asienfond. Händer det något på den nordiska marknaden kanske den asiatiska kompenserar genom att gå lite bättre.

Tidsmässigt: placera dina pengar över tid och gå inte in med alla dina pengar på en och samma gång, eftersom det är jättetrist om man råkar komma in på toppen. Här kan du till exempel upprätta ett månatligt fondspar som gör att det dras pengar till fonden varje månad.

Branschmässigt: placera dina pengar i olika branscher. Om det skulle råka komma en ny lag som påverkar hela sjöfartsindustrin negativt är det inte roligt att bara äga sjöfartsrelaterade produkter.

Julina
Private Banker på Ålandsbanken

 

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid innebär en ekonomisk risk och att de placeringar som du gör sker på egen risk. En investering i värdepapper både kan stiga och sjunka i värde samt att du till och med kan förlora hela det insatta kapitalet.