Blogginlägg

En logo med text Studerandekåren Skåhla på Högskolan på Åland.

Studerandekåren Skåhla vid Högskolan på Åland

Studerandekåren Skåhla vid Högskolan på Åland svarar på frågor gällande Mariehamn som studiestad. 

Varför är Mariehamn en bra studiestad? 
Mariehamn är en bra studiestad eftersom det är så litet, allt och alla är nära, samt med den här by-känslan så har man bättre kontakt med alla. Från Mariehamn är det också bra förbindelser till både Finland och Sverige vilket gör att på Högskolan på Åland är det många studerande från Finland och Sverige. 

Hur hittar man studiebostad i Mariehamn? 
Allbygg AB och Marstad har studentlägenheter i Strandnäs, norr om Mariehamns centrum. Annars är gruppen Bostäder på Åland på Facebook bra sätt att hitta bostad. 

Vad gör ni inom studentföreningen? 
Inom Skåhla så ansvarar vi för studerandes trivsel genom att underlätta studieförhållanderna för de studerande, samt verka för skapandet av en god kamratanda inom Högskolan. Skåhla fullföljer sitt syfte genom att ordna föredrag, diskussioner och exkursioner och andra kontakter med omvärlden, bedriva informations- och publikationsverksamhet samt fungera som en remissinstans. Skåhla ordnar också olika evenemang som alla studerande på högskolan är välkomna till. 

Var hittar man er? Hur får man kontakt med er? 
Skåhla hittar man på Facebook och Instagram (under namnet studerandekarenskahla), även på högskolans hemsida. Bästa sätt att kontakta oss är att skicka iväg ett meddelande på Facebook eller skriva epost till skahla@ha.ax

Någonting ni vill tipsa nya studeranden i Mariehamn om?
Vi vill tipsa nya studerande att vara med och hjälpa Skåhla, bli medlem direkt och vara delaktig i verksamheten. Ju fler vi är desto bättre fungerar vi.