Vad är ett kontaktlöst bankkort?

  • Ett kontaktlöst kort har symbolen "radiovågor" som visar att det är kontaktlöst.
  • Man betalar kontaktlöst genom att föra kortet nära betalterminalen.
  • En kontaktlös betalning kan vara högst 50 euro.
  • Betalterminalen kan ibland kräva pin och chip trots att betalningen är under 50 euro. 
  • Ett kontaktlöst kort fungerar i övrigt precis som ett vanligt bankkontokort.