Vad ingår i hemförsäkringen?

Då du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga Hemöms U25. Om olyckan är framme är det en stor lättnad att inte behöva betala allt själv. 

Hemöms U25 ersätter oförutsedda händelser så som stöld, inbrott eller brand och även skador du själv oavsiktligt orsakar.

Hemöms U25 ger dig ett grundskydd för all egendom i bostaden upp till 20.000€. 
Du försäkrar t.ex. möbler, kläder, köksprylar, sportutrustning, elektronik m.m. 
Äger du din bostad? Kontakta coachen eller Ömsen.

Dessutom ingår en ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

Är du på resa så är ditt bagage försäkrat, oavsett var i världen du befinner dig.

Läs mera om hemförsäkringen på Ömsens hemsida