Blogginlägg

En flicka som hoppar på en väg.

Jag är odödlig, eller?

Att försäkra sin bil eller sitt hem kan till viss del vara ett krav men även kännas som en självklarhet. Men glöm inte bort att försäkra det viktigaste - dig själv. Det otänkbara kan hända när som helst, oavsett om det är en olycka eller en sjukdom.

Ömsen Hälsa - en hälsoförsäkring

Med Ömsen Hälsa kan du känna dig trygg om du drabbas av en sjukdom eller olycka och behöver vård. Du får tillgång till en vårdcoach som snabbt hjälper dig om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Det ingår även personliga hälsoträffar för att få inspiration till en hälsosammare livsstil som i sin tur leder till flera friska dagar.

Du kan läsa mer om Ömsen Hälsa på deras hemsida!

Hälsar AX3-coachen
coach@ax3.ax