En kvinna och en man som håller handen, i bakgrunden leker en liten flicka

Mäklarhusets checklista för bostadsköp

Gällande köp av bostadstomt

 • Kontrollera vad för byggnation som tillåts på tomten
 • Undersök kostnaderna för el-, vatten- och avloppsanslutningar
 • Be sakkunniga kontrollera att husofferten är relevant och komplett
 • Kontrollera lagfartsbevis, fastighetsregisterutdrag, gravationsbevis och registerkarta
 • Tänk på kostnader för trädgård och garage
 • Planera för framtiden
 • Fundera på vad som är bra och mindre bra med läget

Gällande köp av befintligt bostadshus

 • Är husets storlek lämplig och finns justeringsmöjligheter i framtiden?
 • Finns en kompetent överlåtelsebesiktning och energicertifikat utfärdade?
 • Alla hus har skavanker, räcker ekonomin till renovering och behöver vi faktiskt renovera i den utsträckning vi tänkt oss?
 • Vad är bra och vad är mindre bra med läget för just er?
 • Har vi tänkt på alla boendekostnader?
 • Kontrollera lagfartsbevis, fastighetsregisterutdrag, gravationsbevis och registerkarta
 • Första intrycket är viktigt, fråga er ”vill vi bo här?”

Gällande köp av aktielägenhet

 • Är lägenhetens storlek lämplig?
 • Hur är skicket på badrummet?
 • Är vi känsliga för lyhördhet?
 • Är läget anpassat till livssituationen?
 • Lär känna bostadsbolaget innan köpet
 • Bra investering för framtida bostadsköp
 • Läge och balkong viktig för andrahandsvärde

Allmänt om bostadsköp

 • Det finns formella kostnader i samband med köpet
 • Skattefriförsäljning av egen bostad när du ägt och bott i den oavbrutet i två år
 • Första bostadsköpare mellan 18-39 är befriade från överlåtelseskatt